Tro­els Holm, 34 år og fra Hel­lerup

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET - Fjer­de?

– To­get er be­kvemt, men og­så me­get dyrt. Der­for kø­rer jeg of­te med Go­mo­re, for­di det er me­get bil­li­ge­re.

– Hvad er vig­tigst for dig: pris, kom­fort, rej­se­tid el­ler no­get

– Det er nok rej­se­tid, der be­ty­der mest. Det er der­for, jeg ik­ke ta­ger bus­sen. Jeg gi­der ik­ke sid­de i en bus i fem ti­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.