Frem­ti­den: Vi skal ik­ke selv eje en bil – vi skal nem­lig de­le den

Ekstra Bladet - - UBÅDS-MYSTERIET - AR­KIV­FO­TO: /RITZAU/LARS KRABBE

Der fin­des fle­re al­ter­na­ti­ver, hvis man ik­ke ejer en bil og hver­ken mag­ter bus­sen, to­get el­ler fly­et. I dis­se år vin­der for­skel­li­ge for­mer for de­le­tje­ne­ster nem­lig frem, forta­el­ler tra­fik­for­sker Har­ry La­hr­mann.

– Vi kø­rer me­re sam­men, og det, er der man­ge, der tror på, er frem­ti­den.

Sam­kør­sel, ud­lej­ning af pri­vat­bi­ler og abon­ne­ment­er på de­le­bi­ler vil fremad­ret­tet fyl­de me­re hos dan­ske­re, der skal fra na­er til fjern, for­kla­rer han.

Al­le­re­de nu bru­ger fle­re ek­sem­pel­vis sam­kør­sel­stje­ne­sten Go­mo­re, når de skal rundt i lan­det. Her kan man boo­ke en plads hos en bi­list, der al­li­ge­vel skal sam­me vej. Men man kan og­så le­je an­dres biler for en po­se mønt­er. Og net­op den slags vil vi se me­re af i frem­ti­den, ly­der det fra Har­ry La­hr­mann:

– Idéen er, at man ik­ke skal eje sit eget trans­port­mid­del. Du skal kun be­ta­le for det, når du har brug for det. I frem­ti­den vil de­le­bi­ler og sam­kør­sel vin­de frem på de dan­ske ve­je.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.