STOP­PER

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Piv Ber­nth, der si­den 2012 har va­e­ret dra­ma­chef hos Dan­marks Ra­dio, har ef­ter tre år­ti­er valgt at stop­pe.

– DR har va­e­ret min hjem­me­ba­ne i over 30 år som fre­elan­ce-in­struk­tør, pro­du­cent og de se­ne­ste fem år som dra­ma­chef. Det har va­e­ret en fan­ta­stisk la­e­re­rig og stor­slå­et epo­ke at va­e­re en del af. Ti­den er rig­tig nu til at la­de nye kra­ef­ter kom­me til i DR, og jeg gla­e­der mig til at ta­ge nye ud­for­drin­ger op, si­ger Piv Ber­nth.

FO­TO: PE­TER HOVE OLE­SEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.