Tru­e­de med sko­le­sky­de­ri

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Kø­ben­havns Po­li­ti har tors­dag an­holdt en 18årig mand, for­di han hav­de tru­et med sko­le­sky­de­ri på Øre­stad Gym­na­si­um på Ama­ger.

Selv om den un­ge mand iføl­ge po­li­ti­et ik­ke har haft til hen­sigt at gø­re al­vor af si­ne trus­ler, ta­ger po­li­ti­et sa­gen me­get al­vor­ligt.

– På grund af det ge­ne­relt hø­je trus­sels­ni­veau, vi har i Dan­mark, så bli­ver den slags ta­get me­get al­vor­ligt af po­li­ti­et, si­ger den cen­tra­le ef­ter­forsk­nings­le­der René Jen­sen i pres­se­med­del­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.