Holm mil­li­on aer på kok­ke­grej: 1,3 mil­li­o­ner på bank­bo­gen

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Claus Holm er en drif­tig her­re.

Ud over at va­e­re ska­erm­trold hos TV2, hvor han vi­ser sult­ne dan­ske­re, hvor­dan de skal la­ve mad sent om ef­ter­mid­da­gen, sa­el­ger han køk­ken­grej, har en kok­ke­sko­le, hol­der fored­rag og me­re til.

Det i så­dan grad, at man un­dres over, om han i vir­ke­lig­he­den bur­de ha­ve va­e­ret for­ret­nings­mand.

Han af­le­ve­rer nem­lig og­så regn­skab til ug. I det se­ne­ste, der re­de­gør for 2016, stod der 426.000 på bund­linj­en, og fir­ma­ets for­mue lig­ger på 1,3 mil­li­o­ner kro­ner.

Claus Holm har ik­ke haft tid til at ta­le i te­le­fon, men han for­kla­rer i en e-mail, at han er til­freds med tin­ge­nes til­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.