Hi­ver 1,2 mil­li­o­ner hjem på Gorms Pizza

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Born­hol­me­ren Gorm Wisweh stormer frem. Sam­men med fem ven­ner ejer han Gorms Pizza, der på få år er vok­set til syv re­stau­ran­ter.

I 2008 tjen­te Gorm Wisweh og co. søl­le 8000 kro­ner. I 2016 var det be­løb på 1,2 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket er fo­re­ta­gen­dets hidtil bed­ste re­sul­tat.

– Vi hav­de et flot re­sul­tat i 2016, selv om vi og­så hav­de en kon­kurs. Det er over bud­get, og kon­ti­nu­er­ligt er vi ble­vet en sun­de­re virk­som­hed. Nu bli­ver vi til­budt le­je­mål of­te­re, end vi selv skal sø­ge dem. Det er skønt med til­li­den, si­ger Gorm Wisweh.

På trods af over­skud­det er det end­nu ik­ke tid til be­ta­le ud­byt­te, slår Wisweh fast.

– Vi vil ger­ne til Hawaii, men det er sjove­re at se det vok­se til det, det kan bli­ve.

FO­TO: /RITZAU/JOACHIM ADRIAN

– Jeg kun­ne sag­tens se os som en glo­bal virk­som­hed med re­stau­ran­ter i New York og Shang­hai, men vi skal li­ge til Aar­hus først, si­ger Gorm Wisweh.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.