Ma­ster­chef i mi­nus: Un­der­skud på 90.000

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Den man­ge­åri­ge dom­mer i mad­pro­gram­met ’Ma­ster­chef ’, Jakob Mi­elcke, pra­e­sen­te­re­de i år et ke­de­ligt re­sul­tat i det for­gang­ne år.

Ef­ter et over­skud i 2015 kom han ud af 2016 med et un­der­skud på 90.000 kro­ner i sit per­son­li­ge fir­ma, men det kan ik­ke sa­et­te Mi­elck­es blod i kog.

– Det er jo små­ting. Mit hol­dings­el­skab ha­en­ger sam­men med Mi­elcke & Hur­tig­karl, så hvis der i et år ik­ke har va­e­ret den sto­re ak­ti­vi­tet i hol­dings­el­ska­bet, og man ik­ke har truk­ket de sto­re pen­ge op i hol­dings­el­ska­bet, ser det så­dan ud, for­kla­rer han.

Jakob Mi­elck­es re­stau­rant, Mi­elcke & Hur­tig­karl, der har adres­se på Fre­de­riks­berg i Kø­ben­havn, lag­de ud med un­der­skud, men han har si­den vendt den ned­ad­gå­en­de kur­ve.

FO­TO: /RITZAU/ADRIAN JOACHIM

– Jeg er ik­ke ade­lig el­ler født med en ka­em­pe­stor for­mue. Vi har byg­get vo­res re­stau­rant op fra bun­den. Vi har knok­let for at kom­me der­hen, hvor vi er i dag. Der­for er vi til­fred­se så la­en­ge, at vi vi­ser over­skud, si­ger Jakob Mi­elcke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.