Den kvin­de­li­ge Trump

Ekstra Bladet - - NATIONEN - As­b­jørn B. Chri­sten­sen Nød­de­heg­net 32 Na­est­ved

Og­så her i for­bin­del­se med ud­gi­vel­sen af hen­des bog står man med Helle Thor­ning-Sch­midt til­ba­ge med ind­tryk­ket af en per­son med et ko­los­salt be­hov for selv­ha­ev­del­se, som el­sker ka­me­ra­et og har me­get be­gra­en­set sel­vind­sigt, som gi­ver al­le an­dre skyl­den, når det går dår­ligt, som har en apar­te op­før­sel på den po­li­ti­ske sce­ne, og som er il­loy­al over for po­li­tisk al­li­e­re­de.

Med an­dre ord en kvin­de­lig mi­ni-ver­sion af Do­nald Trump.

FO­TO: /RITZAU/HEN­NING HJORTH

En kvin­de­lig Do­nald Trump?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.