Van­vit­ti­ge af­gif­ter

Ekstra Bladet - - NATIONEN - Ve­ber Fin­nedal Kø­ben­havn

La­e­ser­brevs-skri­ben­ten fra Ring­s­ted har fuld­sta­en­dig ret i sin kri­tik af par­ke­rings­reg­ler­ne og de van­vit­tigt hø­je par­ke­rings­af­gif­ter i Kø­ben­havn i Ek­stra Bla­det i går.

Det kan na­e­sten fø­les som en straf, hvis man fra provin­sen vil en tur ind i den dej­li­ge me­tro­pol, som Kø­ben­havn er ble­vet til i de se­ne­re år. Hvis Mor­ten Ka­bel og re­sten af En­heds­li­sten får magt, som de har agt, øn­sker de al­le biler fra provin­sen par­ke­ret ude i om­eg­nen til stor ge­ne for kom­mu­ner­ne og vi­de­re med Stog ind til cen­trum uden at ske­le til, om man er dår­ligt gå­en­de el­ler ej.

Vi an­dre, som bor he­r­in­de, skal med Dja­e­vel­ens vold og magt tvin­ges til at kø­re på ar­bej­de på cy­kel i al slags vejr og al­tid med regntøj i ba­ga­gen. Bu­stra­fik­ken er og­så un­der al kri­tik. Og det har va­e­ret en våd som­mer i år, skul­le jeg hil­se og si­ge.

Mor­ten Ka­bel er ble­vet så pa­ra­ly­se­ret af ren by, at vo­re dej­li­ge ho­ved­stad na­e­sten vil­le en­de som et fre­det om­rå­de, så de få frø­er fra det stop­pe­de bo­lig­byg­ge­ri på Ama­ger Fa­el­led vil­le få go­de va­ekst­be­tin­gel­ser, hvis han og hans par­ti fort­sa­et­ter den ind­s­kra­en­ket­hed. Lad os hå­be, at En­heds­li­sten får et dår­ligt valg ved kom­mu­ne­val­get i novem­ber. Mor­ten Ka­bel slip­per vi da for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.