God hund og flot ar­bej­de

Ekstra Bladet - - NATIONEN - Jan­nie Brix Hel­lig­kor­s­vej Roskil­de

At det er fan­ta­stisk dyg­ti­ge po­li­ti­hunde og tje­ne­ste­hund­e­fø­rer. Et ka­em­pe­stort ar­bej­de er gå­et for­ud, for at hund­e­ne er ble­vet så dyg­ti­ge, at de har på­vist, hvor Kim Walls, ho­ved og ben lå på ha­vets bund.

Jeg be­un­dre he­le det sto­re team, der står for ef­ter­søg­nin­gen. FLOT, FLOT ar­bej­de. Jeg har selv tra­e­net scha­e­fer­hunde i 23 år, så jeg ved, hvor man­ge ti­mers ar­bej­de der lig­ger bag.

Min dy­be­ste med­fø­lel­se til Kim Walls fa­mi­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.