Char­lie Wil­son's War, DR2 20.00:

Ekstra Bladet - - TV-GUIDE -

Char­lie Wil­son er med­lem af kon­gres­sen og en va­skea­eg­te play­boy. Da han bli­ver op­ma­er­k­som på, at Sov­je­tu­ni­o­nen er godt i gang med at bru­ge Af­g­ha­ni­stan som af­sa­et til at sa­et­te sig på ver­dens olie, al­li­e­rer han sig med den sten­ri­ge Jo­an­ne Her­ring og CIAa­gen­ten Gust Avrako­to om en top­hem­me­lig mis­sion.

Hi­sto­ri­en om de men­ne­sker, ste­der og be­gi­ven­he­der, der har for­met Au­stra­li­en, fra de før­ste men­ne­sker sat­te de­res fod på kon­ti­nen­tet og til i dag. Abo­ri­gi­nal au­stra­li­e­re tri­ve­des og sat­te de­res pra­eg overalt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.