.

Hvad det be­ty­der at stør­ste af dem al­le

Ekstra Bladet - - SPORT - Azk@eb.dk

Grund­lagt: ....................... 1892 Sta­dion: ..... An­fi­eld (54.167) Mester­ska­ber: ......... 18 gan­ge The Doub­le: ............. 1985/86 FA Cup - vin­der: ..................... 7 Liga Cup - vin­der: ................. 8 Eu­ro­pa Cup/CL: ..................... 5 UEFA Cup/Eu­ro­pa Le­ague Vin­de­re: Grund­lagt: ....................... 1878 Sta­dion: Old Traf­ford 75.811 Mester­ska­ber: ....... 20 gan­ge The Doub­le: ............ 1985/86 FA Cup - vin­der: .................... 11 Liga Cup - vin­der: ................. 4 Eu­ro­pa Cup/CL: ..................... 3 UEFA Cup/Eu­ro­pa Le­ague Vin­de­re:

– Når jeg kig­ger til­ba­ge, så var vi ba­re ik­ke go­de nok. Du er nødt til at ha­ve 16-17 go­de spil­le­re, der le­ve­rer på et sinds­sygt højt ni­veau he­le sa­e­so­nen, og vi mang­ler og­så i dag li­ge et par spil­le­re for at kun­ne vin­de tit­len.

– I 90’er­ne var Uni­ted vir­ke­lig go­de, men vi var ta­et på, og vi for­søg­te, men desva­er­re så kik­se­de det, når vi hav­de chan­cen.

Man­che­ster Uni­ted har få­et en fly­ven­de start på liga­en i den­ne sa­e­son, men den tid­li­ge­re ’Gud’ på An­fi­eld tror på, at Mer­sey­si­de-hol­det kan hi­ve en sejr hjem i mor­gen, når de to stø­der sam­men i et top­brag.

– Det bli­ver ut­ro­lig pas­sio­ne­ret og helt vildt. De spil­ler rig­tig godt og får go­de re­sul­ta­ter i øje­blik­ket, mens Li­ver­pool har brug for et re­sul­tat, så der­for er der nok lidt me­re pres på os, men jeg tror nok, vi skal kla­re os – Kl­opp (Li­ver­pool-tra­e­ner, red.) har en god sta­ti­stik mod top seks, forta­el­ler Rob­bie Fow­ler med et selvsik­kert glimt i øjet.

Pre­mi­er Le­ague Li­ver­pool-Man­che­ster Uni­ted i mor­gen kl. 13.30

................................. 3 ................................. 1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.