Good­bye, Stra­chan

Ekstra Bladet - - SPORT -

Besty­rel­sen i Det Skot­ske Fod­bold­for­bund har be­slut­tet, at nye kra­ef­ter skal til.

Ef­ter fem år som land­stra­e­ner stop­per 60-åri­ge Stra­chan som land­stra­e­ner for skot­ter­ne, der for fem­te gang i tra­ek si­den 1998 mis­se­de kva­li­fi­ka­tio­nen til en VM­slut­run­de.

Besty­rel­sen i Det Skot­ske Fod­bold­for­bund har be­slut­tet, at nye kra­ef­ter skal til.

Lands­hol­det ind­led­te kva­li­fi­ka­tio­nen til na­e­ste års VM i Rusland med blot fi­re po­int i de før­ste fi­re grup­pe­kam­pe.

Si­den­hen fik Stra­chan og hans spil­le­re rejst sig, og søn­dag af­ten var Skot­land ta­et på at sik­re sig en an­den­plads i kva­li­fi­ka­tions­grup­pe F ef­ter Eng­land.

Før­te af­gø­ren­de kamp

Skot­ter­ne før­te 1-0 ude mod Slove­ni­en, men måt­te i sid­ste en­de nø­jes med 2-2. Der­med mi­ste­de hol­det mu­lig­he­den for at få to play­of­f­kam­pe, der kun­ne ha­ve ud­løst kva­li­fi­ka­tion til VM.

Gor­don Stra­chan hav­de sin stor­heds­tid i 80’er­ne og 90’er­ne som midt­ba­ne­spil­ler hos Man­che­ster Uni­ted og Le­eds. Som tra­e­ner har han blandt an­det stå­et i spid­sen for Coven­try, Sout­hamp­ton og Cel­tic. – Det er rig­tig uhel­digt, at vi får et af de sta­er­ke­ste hold fra 3. se­ed­ning­s­lag, si­ger land­stra­e­ner, Mi­ka­el Trol­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.