Far­vel, vol­ley?

Ekstra Bladet - - SPORT -

De dan­ske vol­ley­ball-her­rer får sva­ert ved at kva­li­fi­ce­re sig til EM i 2019, vur­de­rer land­stra­e­ner Mi­ka­el Trol­le ef­ter gårs­da­gens lod­tra­ek­ning.

Dan­mark står over for Fin­land og Ru­ma­e­ni­en i kva­li­fi­ka­tio­nen.

– Fin­land er det ab­so­lut sta­er­ke­ste hold fra 1. se­ed­ning­s­lag.

– Det er rig­tig uhel­digt, at vi sam­ti­dig får et af de sta­er­ke­ste hold fra 3. se­ed­ning­s­lag, si­ger Mi­ka­el Trol­le i en pres­se­med­del­el­se fra Vol­ley­ball Dan­mark.

Kun det bed­ste hold i grup­pen er ga­ran­te­ret kva­li­fi­ka­tion til EM, mens num­mer to og­så har en chan­ce.

EM i 2019 af­hol­des i Hol­land, Bel­gi­en, Frank­rig og Slove­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.