Rødt til Dan­mark

Ekstra Bladet - - SPORT - LAS­SE RE­NE Så­dan gik det:

I tred­je kamp i kva­li­fi­ka­tio­nen til VM i Tys­kland by­der Dan­mark op til dans i Par­ken, da Tyr­ki­et kom­mer på be­søg. Mor­ten Ol­sens trop­per er kom­met fint fra start i pul­je to, hvor en sejr ude over Al­ba­ni­en og ét po­int hjem­me mod Ukrai­ne har gi­vet fi­re god­kend­te po­int. God­kendt er re­sul­ta­tet og­så 27 mi­nut­ter in­de i op­gø­ret mod tyr­ker­ne, der net­op har set Jon Da­hl To­mas­son spar­ke dan­sker­ne på 1-0 fra straf­fes­parks­plet­ten. Fi­re mi­nut­ter ef­ter styrt­dyk­ker stem­nin­gen, da Jes­per Grønkja­er skub­ber sin mod­stan­der og sen­des di­rek­te i bad. I om­kla­ed­nings­rum­met kan han ef­ter 59 mi­nut­ter pri­se sig lyk­ke­lig for, at ga­ester­nes Ni­hat ram­mer stol­pen fra 11 me­ter-plet­ten. An­gri­be­ren når dog at pas­se­re Pe­ter Sko­vJen­sen i må­let en en­kelt gang, in­den dom­me­ren fløjter kam­pen af til re­sul­ta­tet 1-1. Fo­to: Lars Poulsen

Dan­mark fulg­te kam­pen op med en skuf­fen­de uaf­gjort mod Ge­or­gi­en og et ne­der­lag til Gra­e­ken­land. Det ko­ste­de i det sid­ste regn­skab, hvor lands­hol­det slut­te­de num­mer tre blot ét po­int fra Tyr­ki­et, som gik vi­de­re til play­of­f­kam­pe­ne på an­den­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.