VRISSEN MI­NI­STER

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Man­ge eks­per­ter fryg­ter, at ud­gif­ter­ne til ind­køb af 27 nye kamp­fly lø­ber løbsk, så år­hund­re­dets vå­ben­han­del bli­ver langt dy­re­re end be­reg­net.

Det gør for­svars­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V) vrissen. Han si­ger til Jyl­lands-Po­sten:

– Det vir­ker på mig, som om man har frit løb, hvis ba­re man si­ger, at for­ud­sa­et­nin­ger­ne ik­ke hol­der. Det har li­ge­som ba­re en hø­je­re tro­va­er­dig­hed end de men­ne­sker, der sid­der og reg­ner på det og har an­sva­ret for de her ting.

Vi for­står godt be­kym­rin­gen. Og­så i den grad. For hvor­når har et stort og kost­bart po­li­tisk pro­jekt holdt bud­get­tet? Vi hu­sker det ik­ke.

TEGNING: MORTEN INGEMANN

Claus Hjort vris­ser. Det gør han nu så tit.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.