ISKOLDE FØD­DER

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Met­te Fre­de­rik­sen stil­ler én be­tin­gel­se for at på­ta­ge sig job­bet som stats­mi­ni­ster: Hun skal ma­er­ke til­lid blandt dan­sker­ne.

Det frem­gik af et in­ter­view i Ber­ling­s­ke i we­e­ken­den.

Avi­sens ud­send­te ind­ven­der, at uden til­lid kan man jo så­dan set ik­ke bli­ve stats­mi­ni­ster ...

Men det er ik­ke nok for Fre­de­rik­sen, si­ger hun. Der skal va­e­re en grund­la­eg­gen­de til­lid. Er der ik­ke det, vil hun ’va­e­re tro mod den per­son, hun er’, og si­ge nej til po­sten.

Og hvor­dan vil hun så må­le den kra­e­ve­de til­lid ud over på stem­mer­ne?

– Jeg kan ik­ke gø­re an­det end for­nem­me, om den er der el­ler ej, si­ger hun.

Det ly­der som et kraf­tigt an­greb af det, vi an­dre kal­der kol­de fød­der? Skal hun ha­ve 99 pct. af stem­mer­ne, før hun tør?

Skal hun ba­e­res ind på skjol­de, mens der bli­ver bla­est i trom­pe­ter, og Lars Løk­ke stem­mer på li­ste A?

I så fald: Glem det.

TEGNING: MORTEN INGEMANN

Met­te Fre­de­rik­sen – ban­ge for at bli­ve upo­pu­la­er stats­mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.