BØDSKOV SURMULER

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Re­ge­rin­gen har ind­gå­et et ka­em­pe for­lig om en erhvervspakke med DF og R. So­ci­al­de­mo­kra­ti­et er ik­ke med i pak­ken, der lem­per en ra­ek­ke af­gif­ter og skal gi­ve va­ekst i er­hvervs­li­vet.

S-ord­fø­rer Morten Bødskov surmuler i Ber­ling­s­ke: Det hav­de va­e­ret bed­re for Dan­mark med et bredt for­lig.

– Me­get af det er gan­ske ud­ma­er­ket, og det kun­ne vi sag­tens ha­ve for­hand­let med om.

Det ville i hvert fald ha­ve va­e­ret smar­te­re for S!

Re­ge­rin­gen lag­de ud med at ville skaf­fe pen­ge­ne, bl.a. ved at ska­e­re i dag­pen­ge­ne til folk un­der 30. Dér stod S på bag­be­ne­ne fra start. Men re­ge­rin­gen fandt så pen­ge­ne et an­det sted tak­ket va­e­re DF, så må­ske skul­le Bødskov va­e­re ble­vet?

Som justits­mi­ni­ster var Bødskov selv me­ga-grov til at vip­pe flest mu­ligt ud af si­ne for­lig ... Hans gam­le mod­stan­de­re har ik­ke va­e­ret helt ut­rø­ste­li­ge ved at se ham stå til­ba­ge på per­ron­en den­ne gang.

FOTO: /RITZAU/OLE FRE­DE­RIK­SEN

Bødskov sma­ger nu sin egen me­di­cin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.