Kil­der om an­greb på ta­to­vør-bu­tik­ker: De vil ram­me dem på pen­ge­pun­gen

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

En stor del af kon­flik­tens epi­so­der har va­e­ret ret­tet mod ta­to­vø­rer, der har ud­sat for ha­er­va­erk og brandstif­tel­ser. Mi­cha­el Kjeld­gaard, chef i Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Ef­ter­forsk­nings­cen­ter, har tid­li­ge­re ud­talt til Ek­stra Bla­det, at dis­se at­ten­ta­ter kan va­e­re et an­greb på Ban­di­dos-sym­bo­ler.

En an­den kil­de med ind­sigt i mil­jø­et forta­el­ler, at dis­se an­greb kan va­e­re et for­søg på at ram­me ro­ck­er­ne på pen­ge­pun­gen.

Men det er langt­fra al­le de be­rør­te bu­tik­ker, der vit­ter­ligt har di­rek­te re­la­tion til Ban­di­dos.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.