Baard Owe død

Den man­ge­åri­ge sku­e­spil­ler dø­de som 81-årig, kort ef­ter han var ble­vet fa­er­dig med en be­hand­ling mod lun­ge­kra­eft

Ekstra Bladet - - FLASH! - NICK STURM nick@eb.dk

Den dan­ske sku­e­spil­ler Baard Owe er død, 81 år gam­mel. Det op­ly­ser fa­mi­li­en, skri­ver Ritzau.

Baard Owe dø­de i sit hjem lør­dag 11. novem­ber, ef­ter at han hav­de af­slut­tet et kort strå­le­be­hand­lings­for­løb og ke­mo­te­ra­pi for lun­ge­kra­eft.

Han ar­bej­de­de som sku­e­spil­ler til det sid­ste og var på ar­bej­de, da­gen før han dø­de

Han ar­bej­de­de som sku­e­spil­ler til det sid­ste og var på ar­bej­de, da­gen før han dø­de.

Man­ge­årig kar­ri­e­re

Baard Owe har va­e­ret på rol­le­li­sten i et hav af film i sin me­re end 50 år lan­ge kar­ri­e­re for­an ka­me­ra­er­ne.

Be­gyn­den­de med 'Jet­pi­lo­ter' fra 1961, hvor han spil­le­de si­de om si­de med blandt an­det Poul Rei­chhardt, og frem til sin med­vir­ken i den dan­ske dan­ske spil­le­film

'C4', der har pre­mi­e­re i 2018. En af hans sid­ste rol­ler var i So­hail A. Has­sans ung­doms­gy­ser-ko­me­die ’Lad de dø­de hvi­le’.

På se­rie-si­den har han og­så sat sit pra­eg i blandt an­det Lars von Tri­ers 'Ri­get', hvor han spil­le­de over­la­e­gen Bon­do, og se­ne­re 'Ho­tel­let' fra

2002, hvor han hav­de rol­len som alt­mu­lig­mand.

Baard Owe fandt des­u­den på me­di­ta­tions­for­men to­do, der blan­der yo­ga og kong­fu.

Sku­e­spil­le­re i fa­mi­li­en

To­do er et red­skab til sku­e­spil­le­re, så de gen­nem be­va­e­gel­se bed­re kan hånd­te­re de­res

til­va­e­rel­se som of­fent­li­ge per­so­ner.

Baard Owe er far til Anja Owe, Re­bak­ka Owe og David Owe, der al­le er ud­dan­ne­de sku­e­spil­le­re, samt Benja­min Owe, der er in­ge­ni­ør.

Han var igen­nem 60 år gift med sku­e­spil­ler Ma­rie-Lou­i­se Co­nin­ck. De mød­te hin­an­den,

da de var un­ge, og for tre må­ne­der si­den kun­ne de fejre di­a­mant­bryl­lup.

De var beg­ge med i den en­gel­ske spil­le­film 'Good Fa­vour'.

Ek­stra Bla­det har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra fa­mi­li­en.

FOTO: /RITZAU/JONATHAN BJERG MØL­LER

På se­rie-si­den har Baard Owe sat sit pra­eg på blandt an­det Lars von Tri­ers 'Ri­get', hvor han spil­le­de over­la­e­gen Bon­do, og se­ne­re 'Ho­tel­let' fra 2002, hvor han hav­de rol­len som alt­mu­lig­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.