FLYT­TER TIL GRØNLAND

Ekstra Bladet - - FLASH! - FOTO: MOGENS FLINDT

Ni­ko­laj Co­ster Wal­dau er snart me­re i ud­lan­det, end han er hjem­me hos fa­mi­li­en i Dan­mark. Og så­dan skal det bli­ve ved.

For iføl­ge den kend­te sku­e­spil­lers ko­ne, Nukâka Co­ster-Wal­dau, så drøm­mer han om at bosa­et­te sig i Grønland, skri­ver Se og Hør.

– Ni­ko­laj har, si­den børnene var små, ger­ne vil­let flyt­te til Grønland, for­kla­re­de 'Ga­me of Thro­nes'-stjer­nens ko­ne i sid­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.