Lou­i­se, 39 år og fra Fre­de­ri­cia

Ekstra Bladet - - FLASH! -

For Lou­i­se er det nok ik­ke no­gen stør­re ud­for­dring at se la­ek­ker ud, men når der går cir­kus-stem­ning i fo­tostu­di­et, er det na­e­sten umu­ligt at hol­de ma­sken.

– Jeg hav­de en­gang den sjove­ste op­le­vel­se på et shoot. Der var man­ge led­nin­ger overalt på gul­vet, og fo­to­gra­fen faldt flere gan­ge over ... kan be­ty­de en mas­se uven­tet guf til ka­me­ra­et. dem. Han nå­e­de dog at red­de sit dy­re ka­me­ra al­le gan­ge, men sjovt så det ud.

Den slags op­le­vel­ser er vig­ti­ge for Lou­i­se, for­di det gi­ver en god stem­ning at ar­bej­de i og et godt for­hold til fo­to­gra­fen – og må­ske end­da en mas­se uven­tet guf til ka­me­ra­et.

Dår­lig ke­mi el­ler be­sva­er­li­ge kulis­ser kan nem­lig øde­la­eg­ge det he­le.

– Det bed­ste er der, hvor man fø­ler sig tryg og godt til­pas med fo­to­gra­fen. Man er nødt til at la­ve sjov og hol­de hu­mø­ret højt, og det kan der til­med kom­me de mest mor­som­me bil­le­der ud af. Det va­er­ste er, hvis man ik­ke har ke­mi med fo­to­gra­fen, el­ler hvis man fry­ser for me­get. Så bli­ver jeg ukon­cen­tre­ret og går død for ener­gi.

En god fo­to­graf

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.