FRU HEL­LE HYACINT

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Al­le­re­de på det tred­je mi­ni­s­ter­mø­de i Hel­le Thor­nings nye re­ge­ring i 2011 kra­e­ve­de hun, at mi­ni­stre­ne holdt op med at til­ta­le hin­an­den ved for­navn, forta­el­ler Uf­fe El­ba­ek til Fy­ens Stift­s­ti­den­de.

Un­der de før­ste mi­ni­s­ter­mø­der kun­ne man bare si­ge ’Vil­ly’ og ’Met­te’, som man ple­je­de.

Der­ef­ter på­bød Hel­le Thor­ning, at al­le skul­le til­ta­le hin­an­den med for­navn, ef­ter­navn og mi­ni­ster­ti­tel. Der var in­gen an­dre end mi­ni­stre­ne i lo­ka­let.

’Da kun­ne jeg ma­er­ke, at nu blev det bu­si­ness as usu­al’, suk­ker El­ba­ek.

Det kan godt va­e­re, Thor­nings re­ge­ring var en fi­re år lang ka­ta­stro­fe, men hun holdt fan­de­me på for­mer­ne! Fru Hyacint vil­le va­e­re stolt af fru stats­mi­ni­ste­rin­den.

TEG­NING: MOR­TEN INGEMANN

Hel­le sty­re­de med hård hånd ... alt­så takt og to­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.