FRANK I SKI­VER

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Nu vi­ser det sig, at over­borg­me­ster Frank Jen­sen selv hav­de gi­vet til­la­del­se til, at po­li­ti­ker­ne i Kø­ben­havn kun­ne lå­ne rå­d­hu­set gra­tis til bryl­lup­per.

Det si­ger han til Ra­dio24­syv.

Frank sad for bor­den­den, da han be­slut­te­de det sam­men med grup­pe­for­ma­en­de­ne for fle­re år si­den.

Den­gang føl­te Frank Jen­sen, at det var ’in­den for ski­ven’, at po­li­ti­ker­ne slap for at be­ta­le 65.000 kr. i le­je. Det stod ’ly­sen­de klart’ for ham, op­ly­ser han.

Nu står det så ik­ke spor klart la­en­ge­re ...

Føj, for en klam kryster! Han le­ve­rer sand­he­den i tyn­de ski­ver, og kun når han er pi­sket til det!

Frank Jen­sen har va­e­ret me­get, me­get tavs i skan­da­lesa­ger­ne. Han hå­be­de vel, han kun­ne gem­me sig, så han ik­ke og­så blev sø­let til af pam­pe­ri­et, som han selv stod i spid­sen for.

FO­TO: /RITZAU/JENS DRES­LING

Frank Jen­sen var selv med til at gi­ve los for pam­per-ra­bat til Kø­ben­havns po­li­ti­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.