Ha­ck­e­de fly på blot to da­ge

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Hvor nemt er det for uved­kom­men­de at få ad­gang til tek­no­lo­gi­en, der kon­trol­le­rer et pas­sa­ger­fly? Og uden at rø­re ved fly­et? Det er til­sy­ne­la­den­de nem­me­re, end man li­ge tror.

Et for­søg, som de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der har la­vet på en Bo­e­ing 757, af­slø­rer, at det ta­ger blot to da­ge. Den pra­e­ci­se me­to­de til ha­ck­in­gen er hem­me­lig, men ad­gan­gen til fly­ets sy­ste­mer ske­te via ra­diobøl­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.