Me­die: Ma­cron øn­sker Ves­ta­ger

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

I 2019 skal EU’s kon­kur­ren­ce­kom­mis­sa­er, Mar­gret­he Ves­ta­ger, va­e­re spids­kan­di­dat som ny for­mand for EU-Kom­mis­sio­nen i ste­det for Luxem­bourgs Je­an-Clau­de Jun­ck­er.

Det me­ner den fran­ske pra­esi­dent, Em­ma­nu­el Ma­cron, iføl­ge det in­ter­na­tio­na­le me­die Po­li­ti­co. De ci­te­rer ’tre højt­stå­en­de em­beds­ma­end’ i EUPar­la­men­tet. I 2016 op­ly­ste Jun­ck­er, at han ik­ke genop­stil­ler som for­mand i 2019.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.