Nu ik­ke så sner­pe­de

Ekstra Bladet - - NATIONEN - Lars M. Tjel­le­sen Øs­ter­ma­rie

Så kom­mer pi­ger­ne, da­mer­ne og ka­el­lin­ger­ne frem af bu­sken. De har va­e­ret ud­sat for se­x­chi­ka­ne! Ja, men ka­e­re sø­de kvin­der, hold op med at vi­se ta­en­der.

Det er nu en­gang no­get, der hø­rer den slags ar­bej­de til. Ik­ke spor grimt, slemt el­ler for­fa­er­de­ligt. Det er kun sner­per­ne, der nu kom­mer frem i ly­set. Brød­nid, så det vil no­get. Det, der fo­re­går i film­bran­chen, er in­tet mod, hvad der fo­re­går på sy­ge­hu­se­ne. Laeger er al­tid godt li­der­li­ge og me­get va­er­re end de be­ret­nin­ger, der net­op nu hu­se­rer.

Ju­le­froko­ster og an­dre sam­men­kom­ster med laeger og sy­geple­jer­sker er me­get of­te over­ra­sken­de vil­de, og ik­ke så få børn er ble­vet und­fan­get un­der dis­se fe­ster.

Og hvad med jour­na­li­ster­ne i avi­ser­ne og hos DR og TV2 med fle­re? Her er der og­så lir i luf­ten.

Hold jer fra at bli­ve Ame­ri­ka-sner­pe­de. Uden sjov, fest og sex er det ik­ke va­erd at le­ve.

Husk på: uden sex in­tet liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.