Kra­e­ver godt­gø­rel­se fra Se og Hør

Ekstra Bladet - - NATIONEN -

En stor grup­pe kend­te rejser nu et krav om godt­gø­rel­se i mil­li­onklas­sen for den ulov­li­ge over­våg­ning, som Se og Hør gen­nem fle­re år ud­sat­te dem for.

På veg­ne af 19 kend­te har ad­vo­kat Bri­an Lar­sen sta­ev­net Al­ler Me­dia, to tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer samt den så­kald­te tys-tyskil­de.

Her­til kom­mer et er­stat­nings­krav mod Nets.

– Sam­let set dre­jer det sig om et be­løb i mil­li­onklas­sen. Det kan va­e­re, det bli­ver re­gu­le­ret op el­ler ned i lø­bet af rets­sa­gen, si­ger ad­vo­kat Bri­an Lar­sen. kro­ner min­dre kom­mer et ki­lo mand­ler til at ko­ste, når nød­de­af­gif­ten er va­ek i 2020, vi­ser be­reg­nin­ger fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.