USA’s re­ge­ring over­ve­jer sa­e­rankla­ger

Ekstra Bladet - - NATIONEN -

USA’s ju­stits­mi­ni­ster, Jeff Ses­sions, over­ve­jer, om der skal ud­pe­ges en sa­er­lig an­kla­ger til at un­der­sø­ge Cl­in­ton-fa­mi­li­en og en af­ta­le om salg af uran til et rus­si­ske­jet sel­skab. Det op­ly­ser justits­mi­ni­ste­ri­et.

Af­ta­len blev ind­gå­et, mens Hil­lary Cl­in­ton var uden­rigs­mi­ni­ster. Det ha­ev­des, at nog­le af in­ve­sto­rer­ne hav­de kon­tak­ter til Bill Cl­in­ton og gav sto­re be­løb til hans Cl­in­ton Fo­un­da­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.