Hol­der med New Ze­aland

Ekstra Bladet - - SPORT -

Dan­mark ligger li­ge nu til at hav­ne i tred­je se­ed­ning­s­lag sam­men med blandt an­det Island og Sve­ri­ge ved VMlod­tra­ek­nin­gen 1. de­cem­ber.

Men fak­tisk kan Dan­mark kom­me op i na­est­bed­ste se­ed­ning­s­lag, hvor Eng­land, Spa­ni­en, Uru­gu­ay, Me­xi­co, Schweiz og Kro­a­tien er blandt na­tio­ner­ne.

Dan­mark vil hav­ne i na­est­bed­ste se­ed­ning­s­lag, hvis New Ze­aland ev­ner at be­sej­re Peru nat­ten til fre­dag. De to hold spil­le­de 0-0 i det før­ste op­gør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.