Me­re varm luft fra UCI

Ekstra Bladet - - NYHEDER -

UCI-pra­esi­dent David Lap­par­tient op­tra­e­der som en bleg ko­pi af sin for­ga­en­ger, når han er­kla­e­rer, at for­ti­dens do­ping­syn­de­re ik­ke har plads i nu­ti­dens cy­kel­sport som team­ma­na­ge­re og sport­s­di­rek­tø­rer.

Det me­ner Ek­stra Bla­dets cy­kel­sport­skom­men­ta­tor, Mi­cha­el Ras­mus­sen, som selv var dopet i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re og der­for og­så er en af dem, Lap­par­tient er­kla­e­rer uøn­sket i sporten:

Han kun­ne ta­ge dem al­le fra en en­de af. Hvad med Con­ta­dor og hans ta­lent­hold?

FO­TO: LUCA BRU­NO/AP

Ita­li­en går for før­ste gang si­den 1958 glip af en VM-slut­run­de, og det får blandt an­dre den le­gen­da­ri­ske må­l­mand Gi­an­lu­i­gi Buf­fon til at for­la­de lands­hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.