1-1 ude mod Tjek­ki­et

Ekstra Bladet - - SPORT I TV - Så­dan gik det:

På Toy­o­ta Are­na i Prag spil­ler Dan­mark uaf­gjort mod Tjek­ki­et. Mor­ten Ol­sen har blandt an­dre Ni­ck­las Bendt­ner, Tho­mas Sø­ren­sen og Da­ni­el Ag­ger med fra start, mens Tho­mas Hel­veg ba­e­rer an­fø­rer­bin­det. Ef­ter en lil­le halv ti­me er dan­ske Pe­ter Lø­ven­krands på plet­ten med sin før­ste land­skamp­skas­se. Fø­rin­gen hol­der helt ind­til det 90. mi­nut, hvor den tjek­ki­ske an­gri­ber Milan Ba­ros ud­lig­ner til slut­re­sul­ta­tet 1-1.

Ven­skabs­kam­pen lå un­der kva­li­fi­ka­tio­nen til EM 2008. En slut­run­de, som Dan­mark ik­ke kom med til. Mor­ten Ol­sens mand­skab slut­te­de på en fjer­de­plads i Grup­pe F bag bå­de Spa­ni­en, Sve­ri­ge og Nor­dir­land. Spa­ni­er­ne end­te med at bli­ve eu­ro­pa­me­stre, da de be­sej­re­de Tys­kland med 1-0 i fi­na­len på Ernst Hap­pel

Sta­dion i Wi­en.

06.00 Stan­dard­vog­ne: VM­ma­ga­si­net 06.45 Stan­dard­vog­ne: VM­ma­ga­si­net 07.30 (G) Stan­dard­vog­ne: VM­ma­ga­si­net 08.15 (G) Stan­dard­vog­ne: VM­ma­ga­si­net 09.00 (G) Vin­ter­sport: Cha­sing Hi­story 09.05 (G) Al­pint: Wor­ld Cup 09.30 (G) Al­pint: Wor­ld Cup 10.00 (G)...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.