1-1 ude mod Tjek­ki­et

Ekstra Bladet - - SPORT I TV - Så­dan gik det:

På Toy­o­ta Are­na i Prag spil­ler Dan­mark uaf­gjort mod Tjek­ki­et. Mor­ten Ol­sen har blandt an­dre Ni­ck­las Bendt­ner, Tho­mas Sø­ren­sen og Da­ni­el Ag­ger med fra start, mens Tho­mas Hel­veg ba­e­rer an­fø­rer­bin­det. Ef­ter en lil­le halv ti­me er dan­ske Pe­ter Lø­ven­krands på plet­ten med sin før­ste land­skamp­skas­se. Fø­rin­gen hol­der helt ind­til det 90. mi­nut, hvor den tjek­ki­ske an­gri­ber Milan Ba­ros ud­lig­ner til slut­re­sul­ta­tet 1-1.

Ven­skabs­kam­pen lå un­der kva­li­fi­ka­tio­nen til EM 2008. En slut­run­de, som Dan­mark ik­ke kom med til. Mor­ten Ol­sens mand­skab slut­te­de på en fjer­de­plads i Grup­pe F bag bå­de Spa­ni­en, Sve­ri­ge og Nor­dir­land. Spa­ni­er­ne end­te med at bli­ve eu­ro­pa­me­stre, da de be­sej­re­de Tys­kland med 1-0 i fi­na­len på Ernst Hap­pel

Sta­dion i Wi­en.

06.00 Stan­dard­vog­ne: VM­ma­ga­si­net 06.45 Stan­dard­vog­ne: VM­ma­ga­si­net 07.30 (G) Stan­dard­vog­ne: VM­ma­ga­si­net 08.15 (G) Stan­dard­vog­ne: VM­ma­ga­si­net 09.00 (G) Vin­ter­sport: Cha­sing

Hi­story 09.05 (G) Al­pint: Wor­ld Cup 09.30 (G) Al­pint: Wor­ld Cup 10.00 (G) Al­pint: Wor­ld Cup 10.30 (G) Al­pint: Wor­ld Cup 11.00 (G) Kunsts­køjte­løb: NHK

Trop­hy 13.00 (G) Fod­bold: FIFA-ma­ga­si­net 13.30 (G) Vin­ter­sport: Cha­sing

Hi­story 13.31 Cyk­ling: Flè­che Wal­lon­ne 15.00 (G) Stan­dard­vog­ne: VM­ma­ga­si­net 15.45 (G) Stan­dard­vog­ne: VM­ma­ga­si­net 16.30 (G) Bil­lard: Snoo­k­er Ma­sters 18.30 Stan­dard­vog­ne: VM­ma­ga­si­net 19.30 (G) Stan­dard­vog­ne: VM­ma­ga­si­net 20.00 (G) Stan­dard­vog­ne: VM­ma­ga­si­net 20.40 Fod­bold: Tran­me­rePe­ter­bor­ough, di­rek­te

22.40 Dro­nesport: DR1

Champions Se­ri­es 23.50 Al­pint: Wor­ld Cup 00.40 Al­pint: Wor­ld Cup 01.30 Al­pint: Wor­ld Cup 02.00 Al­pint: Wor­ld Cup 02.40 Al­pint: Wor­ld Cup 03.25 Sjove sport­s­klip

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.