BØHMANDEN

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Jes­per Lar­sen er lo­kal­re­dak­tør for Gen­tof­tes lo­ka­la­vis, Vil­la­by­er­ne. Re­dak­tø­ren er grum­me tra­et af, at den kon­ser­va­ti­ve borg­me­ster Hans Toft har sat sig på al­le de vig­tig­ste an­non­ce­plad­ser for­ud for na­e­ste uges lo­kalvalg.

’Ta­enk nu, hvis la­e­ser­ne tror, vi er købt og be­talt’, si­ger lo­kal­re­dak­tø­ren til Ber­ling­s­ke.

Hans Toft kan ik­ke se pro­ble­met.

’Så­dan har vi gjort ved al­le valg i de snart 25 år, jeg har va­e­ret borg­me­ster, si­ger han.’

Det ha­ev­des, at bør­ne­fa­mi­li­er­ne i Gen­tof­te bru­ger for­si­den af Vil­la­by­er­ne til bør­ne­op­dra­gel­se. Hvis un­ger­ne ik­ke op­fø­rer sig or­dent­ligt, kom­mer man­den fra avi­sen på be­søg. Og det vir­ker.

FO­TO: /RITZAU/RU­NE AARESTRUP PE­DER­SEN

Hans Toft bli­ver brugt i bør­ne­fa­mi­li­er­nes skra­em­me­kampag­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.