MAI­BOM OG REVY­EN

Ekstra Bladet - - NYDANMARK -

Leif Mai­bom er 65 år og har i 36 år dre­vet Søn­der­borg Som­mer Revy sam­men med hu­stru­en, Jo­hn­na på 71.

Han er ud­dan­net la­e­rer, og revy­en be­gynd­te op­rin­de­lig som en ama­tør-revy med et bud­get på 30.000 kro­ner.

I 2017 blev der solgt 26.000 bil­let­ter til revy­en.

Leif Mai­bom har be­stridt al­le stil­lin­ger: di­rek­tør, tekst­for­fat­ter, in­struk­tør og sku­e­spil­ler.

I de se­ne­re år har revy­en dog få­et in­struk­tør-as­si­stan­ce ude­fra.

Jo­hn­na har ta­get sig af bil­letsalg og øko­no­mi.

Pr. 1. ok­to­ber 2017 over­tog Je­an­ne Bo­el og hen­des mand, Klaus Kristensen, før­ste del af revy­en. Der er ta­le om et gli­den­de ge­ne­ra­tions­skif­te over fi­re år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.