RABLENDE ITA­LI­ENSK

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

In­for­ma­tion stil­ler på sin for­si­de spørgs­må­let: ’Hvem sty­rer Ita­li­en?’ Avi­sen ud­dy­ber:

’Den ita­li­en­ske pra­esi­dent har af­vist en re­ge­ring af fol­ke­valg­te po­puli­ster af frygt for, at de vil fø­re Ita­li­en ud af eu­ro­en og ska­be uro på fi­nans­mar­ke­der­ne.’

Ja, der er no­get na­er to­tal ka­os i støv­lelan­det, der er be­fol­ket med rablende po­li­ti­ke­re.

Her­hjem­me vil­le det sva­re til, at Dansk Fol­ke­par­ti og Nye Bor­ger­li­ge skul­le dan­ne re­ge­ring sam­men.

FO­TO: AP

Pra­esi­dent Mat­ta­rel­la for­sø­ger at hol­de sam­men på Ita­li­en. Det er ik­ke nemt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.