SEND FRANK TIL ASI­EN

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Kø­ben­havns over­borg­me­ster, Frank Jen­sen, har iføl­ge Ber­ling­s­ke va­e­ret i Sve­ri­ge for at un­der­hol­de om si­ne pla­ner om en me­tro­for­bin­del­se mel­lem Kø­ben­havn og Mal­mø.

’Den vil un­der­støt­te va­ekst og ud­vik­ling, til­tra­ek­ning af ar­bejds­plad­ser og til­tra­ek­ning af in­ve­ste­rin­ger og ta­len­ter.’

I dag er rej­se­ti­den med tog 40 mi­nut­ter. En Øre­sunds­me­tro, som vil ko­ste 30 mil­li­ar­der, vil ha­ve en rej­se­tid på 23 mi­nut­ter. Hvis Frank Jen­sen har så for­ban­det travlt med at kom­me til Asi­en, kan vi an­be­fa­le, at han flyt­ter der­over.

TEG­NING: MOR­TEN INGEMANN

Asi­en be­gyn­der som be­kendt i Mal­mø. Der vil Frank Jen­sen he­le ti­den hen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.