SVENSK UN­DREN

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Sven­ske Expres­sen har la­vet en li­ste over dan­ske tra­di­tio­ner og va­ner, og det er der kom­met en ånds­svag ar­ti­kel ud af.

For ek­sem­pel un­drer det sven­sker­ne, at ryg­ning er til­ladt på små va­erts­hu­se, at dan­sker­ne la­ver frem­ra­gen­de tv-se­ri­er, og at land­ma­end straf­frit må klip­pe gri­se­ha­ler.

Og så un­drer det og­så Expres­sen, at Ek­stra Bla­det fort­sat har en Si­de 9-pi­ge.

Selv­føl­ge­lig un­drer det sven­sker­ne, at Si­de 9-pi­gen sta­dig er til­ladt.

Så­dan må det jo va­e­re, når man le­ver i et land, hvor der ik­ke la­en­ge­re fin­des ma­end og kvin­der, men kun folk af in­tet­køn.

Og så­dan no­get in­tet­køn du­er alt­så ik­ke på Ek­stra Bla­dets Si­de 9.

FO­TO: COVERMODEL.DK

Sven­sker­ne un­drer sig over Si­de 9-pi­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.