NU MÅ DET STOP­PE

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

På de ba­ge­ste si­der i Ber­ling­s­ke, og det er ik­ke no­get fest­ligt sted, la­e­ser vi, at en ra­ek­ke dan­ske ma­end og kvin­der har va­e­ret hos dron­nin­gen for at tak­ke for di­ver­se me­dal­jer.

I ra­ek­ken fin­der vi tid­li­ge­re mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen (V), som tak­ke­de for kom­man­dørkor­set.

Nu stop­per det alt­så. Hvor­dan i he­de, hu­le Små­lands­ha­vet kan no­gen over­ho­ve­det få den tan­ke at ud­na­ev­ne det po­li­ti­ske skva­d­der­ho­ved til no­get som helst?

Nu er kron­prin­sens festu­ge en­de­lig over­stå­et, og der­for kan vi igen frit ran­ke ryg­gen og ud­rå­be et gjal­den­de:

Re­pu­blik­ken la­en­ge le­ve!

FO­TO: BJAR­NE LÜTHCKE/RITZAU SCAN­PIX

For­fat­te­ren P.A. Hei­berg sag­de al­le­re­de i 1790, at ord­ner ha­en­ger man på idi­o­ter. Hei­berg var en ind­sigts­fuld mand. Her er til­fa­el­dig­vis et bil­le­de af Es­ben Lun­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.