UDEN AN­SVAR

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

SF vil nu ha­ve re­ge­rin­gen til at for­kla­re, hvem der har an­sva­ret for at få ku­le­gra­vet hvid­vask-skan­da­len i Dan­ske Bank.

Det sker, ef­ter at så­vel det dan­ske Fi­nan­stil­sy­net og Fi­nant­sin­spekt­sioon i Est­land, hvor­fra hvid­va­sk­nin­gen ske­te, af­vi­ser at va­e­re an­svar­lig for un­der­sø­gel­sen.

SF’s er­hvervsord­fø­rer, Lis­beth Bech Poul­sen, si­ger til Jyl­lands-Po­sten:

’Vi kan ik­ke ri­si­ke­re, at en af de stør­ste hvid­va­sk­skan­da­ler no­gen­sin­de fal­der mel­lem to sto­le, for­di der åben­bart ik­ke har va­e­ret fuld­sta­en­dig enig­hed om, hvem der har hvil­ke op­ga­ver.’

SF’eren kan ind­kal­de til al­le de sam­råd, hun har lyst til.

Der kom­mer al­li­ge­vel ik­ke til at ske no­get som helst, så la­en­ge Bri­an Mik­kel­sen (K) og par­ti­fa­el­len Sø­ren Pa­pe er an­svar­li­ge mi­ni­stre.

De to er kun in­ter­es­se­re­de i at da­ek­ke over Dan­ske Banks top­le­del­se, der står bag en af dansk er­hvervs­livs stør­ste skan­da­ler.

FO­TO: LAERKE POSSELT

Dan­ske Bank hvid­va­ske­de mindst 25 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.