BALLONDYRET

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Po­li­ti­ken forta­el­ler, at EU-Kom­mis­sio­nen har frem­lagt for­slag til at be­gra­en­se en­gangs­pla­stik som ek­sem­pel­vis pla­stik­tal­ler­ke­ner og pla­stik­g­af­ler.

SF’s med­lem af EU-Par­la­men­tet, Mar­gre­te Auken, har ka­em­pet for og­så at få for­budt bal­lo­ner. Men den kamp tab­te hun.

Ja, man kan jo ik­ke vin­de al­le slag, men vi hå­ber da ik­ke, at luf­ten nu helt si­ver ud af Mar­gre­te Auken, som vi na­e­sten hav­de glemt. Der må va­e­re no­get an­det, hun kan få for­budt.

FO­TO: THO­MAS SJØRUP

Mar­gre­te Auken tab­te bal­lon­dy­sten i EU.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.