KVO­TE­KON­GE SYVDOBLEDE POLITIKERS IN­VE­STE­RING

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

16. sep­tem­ber 2016: DayWork Aps stif­tes for at la­ve en vi­kar­ser­vi­ce-app.

Via et hol­dings­el­skab sky­der Tho­mas Da­ni­el­sen og ko­nen 100.000 kro­ner i det nystif­te­de fir­ma.

25. ok­to­ber 2016: Stor­fi­sker Jo­hn-An­ker Ha­met­ner Lar­sen sky­der fi­re mil­li­o­ner kro­ner ind i fir­ma­et og ejer der­med 66 pro­cent af fir­ma­et. Da­ni­el­sen ejer 17 pro­cent.

På blot 39 da­ge steg va­er­di­en af Tho­mas Da­ni­el­sens 100.000 kro­ner til cir­ka 714.000 kro­ner på grund af kvo­te­kon­gens mil­li­o­ner.

Ef­ter Ek­stra Bla­dets af­slø­ring har Jo­hn-An­ker Lar­sen og Tho­mas Da­ni­el­sen for­søgt at få virk­som­he­den tvangs­op­løst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.