EN­DE­LIG FERIE

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN - FO­TO: JENS DRESLING

Fol­ke­tin­gets af­slut­nings­de­bat bar pra­eg af, at som­me­ren er over os. Så det var ik­ke ba­re fra ta­ler­sto­len, der blev ud­veks­let syns­punk­ter.

Slyn­gelstu­en brin­ger her en lil­le ka­val­ka­de af snaps­hots fra fol­ke­tings­sa­len, hvor der ik­ke blev ta­enkt po­li­tisk he­le ti­den.

Mon jeg skul­le ha­ve haft slips på?

Mi­ne børn tro­e­de ik­ke, jeg tur­de ta­ge de­res telt på i fol­ke­tings­sa­len.

Hvor er han dog en mor­som lil­le mand. Jeg var så ta­et på at stø­de ind i dron­nin­gen ...

Jeg tra­en­ger til en lur. Ba­re de ka­el­lin­ger dog kun­ne hol­de ka­eft.

Jeg nå­e­de ik­ke et bad i mor­ges, men pyt. Puh, han kun­ne nu godt ha­ve brugt deo­dor­ant.

Jeg reg­ner med at hol­de en uges ferie i Ska­gen. Nåja, det er jo og­så gra­tis.

Whauu, se li­ge de pat­ter! Jeg hå­ber ik­ke, for­mand Pia op­da­ger det her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.