STOR

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

Ty­ve se­kun­der. La­en­ge­re går der ik­ke fra det før­ste ad­var­selskald ’Ost’ ly­der ned gen­nem Pus­her Stre­et, før et par be­tjen­te i skud­sik­ker ve­ste kom­mer gå­en­de ind på for­plad­sen ved Chri­sti­a­ni­as has­h­ga­de.

Bag dem kø­rer en hvid va­re­vogn, to af po­li­tiets mand­skabs­vog­ne og en last­bil med åbent lad.

Pist va­ek er den hø­je her­re, der el­lers stod stod ved en bod la­vet af ma­el­ke­kas­ser og en skral­des­pand.

Pist va­ek er has­h­klum­per­ne, som lå ud­stil­let – klar til at bli­ve solgt for 50 kro­ner pr. gram.

Pist va­ek er de mor­gen­fri­ske kun­der – et par turi­ster med små kuf­fer­ter, un­ge ma­end med rygs­a­ek­ke, en en­kelt kjo­le­kla­edt da­me med fin hånd­ta­ske.

Ha­ve­stol red­det

Sol­bril­le­kla­ed­te ma­end, der har stå­et og ha­engt ud ved bo­den, slen­trer i hver de­res ret­ning. Hil­ser igen på det myl­der af 15-20 be­tjen­te, der hop­per ud af bi­ler­ne og si­ger god­mor­gen.

Klok­ken har li­ge pas­se­ret 8.30, og po­li­ti­et er ven­tet. Folk for­svin­der helt af sig selv el­ler sa­et­ter sig i si­den af ga­den, mens uni­for­mer­ne for­de­ler sig på Pus­her Stre­et og spa­er­rer af.

– Vi ved jo godt, at de kom­mer, og så la­en­ge de kan ad­skil­le det, der sker på Pus­her Stre­et, og os, der el­lers er her, er det fint. De respek­te­rer os, og vi respek­te­rer dem, lød det tid­li­ge­re på mor­ge­nen fra en chri­sti­a­nit.

De rig­ti­ge bo­der i Chri­sti­a­ni­as has­h­ga­de blev al­le­re­de re­vet ned lør­dag. Det er fem­te mor­gen i tra­ek, at po­li­ti­et kom­mer kø­ren­de med last­bi­len for at fjer­ne al ma­te­ri­a­le, der bru­ges til at la­ve bo­der med. For det ut­ra­e­ne­de øj­ne er det sva­ert at se, hvad der er til­ba­ge ud­over en hånd­fuld ma­el­ke­kas­ser.

Men der sla­e­bes flit­tigt til la­det. Pa­ra­sol-fød­der, pa­ra­sol­ler, ka­bel­trom­ler, tra­e­pla­der, en chri­sti­a­ni­a­cy­kel og di­ver­se små­ting sam­les bå­de i Pus­her Stre­et og i si­de­ga­der­ne.

En grøn pre­sen­ning, som da­ek­ke­de af bag mor­ge­nens lil­le has­h­bod, ta­ges ned. Iført ha­ve­hand­sker gra­ver et par be­tjen­te med en lil­le sko­vl et hul i et bed og ta­ger

De respek­te­rer os, og vi respek­te­rer dem

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.