Vi bli­ver ved

Po­li­ti­et:

Ekstra Bladet - - SLYNGELSTUEN -

For­må­let med at ryk­ke ind mor­gen ef­ter mor­gen er pri­ma­ert at fjer­ne ma­te­ri­a­ler, som has­hhand­ler­ne bru­ger til bo­der­ne. Det op­ly­ser Lars Ole Karl­sen, le­der af Ope­ra­tiv Spe­ci­a­laf­de­ling i Kø­ben­havns Po­li­ti.

– Hvor er me­nin­gen i at fjer­ne et kø­le­skab og et wc?

– Jeg kan ik­ke kom­men­te­re de en­kel­te ting, men vi fjer­ner det, vi har en idé om bli­ver brugt til has­hhan­del. Det kan og­så va­e­re cyk­ler.

– Kan man så ba­re stil­le ting ned på Pus­her Stre­et til stor­s­krald og for­ven­te, I ta­ger det med?

– Haha, det vil vi ger­ne ha­ve os fra­bedt, og jeg tror, det go­de Chri­sti­a­nia er enig.

– I kan vel ik­ke bli­ve ved med hver ene­ste mor­gen at kom­me ud og fjer­ne ma­el­ke­kas­ser?

– Hvis det er nød­ven­digt for stra­te­gi­en, gør vi det. Det er uac­cep­ta­belt, at der er et hash-su­per­mar­ked i Kø­ben­havn.

Stem­nin­gen er af­slap­pet om­kring Pus­her Stre­et. Fle­re lo­ka­le chri­sti­a­nit­ter ta­ler med be­tjen­te­ne. Nog­le vil igen­nem ga­den, men bli­ver af­vist. En kvin­de på vej til job­sam­ta­le får et held og lyk­ke med på vej­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.