Fin af­sked

Ekstra Bladet - - FLASH! - FO­TO: OLIVIA LOFTLUND

I star­ten af maj mi­ste­de Jan­ni Ree sin el­ske­de far. Sor­gen har na­tur­lig­vis sta­dig i et so­lidt tag i for­si­de­fru­en, der var me­get ta­et knyt­tet til sin far, Al­lan, der blev 70 år.

Og nu er fa­de­rens ur­ne så kom­met hjem til Jan­ni og Kar­sten Ree på Ved­ba­e­klund, in­den asken skal strøs ud over ha­vet. Her er han ble­vet pla­ce­ret ved fjern­sy­net, for­di han holdt me­get af at se nyhe­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.