Sva­er tid

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Ef­ter ni år er det slut mel­lem Bo­ris Beck­er og hans ko­ne, Lil­ly.

– Det har ik­ke va­e­ret let for hr. og fru Beck­er at ta­ge den­ne be­slut­ning ef­ter 13 års for­hold og ni års ae­g­te­skab. Det vig­tig­ste for beg­ge er nu, at de­res fa­el­les søn, Ama­deus, tri­ves, si­ger par­rets ad­vo­kat til Bild.

De se­ne­ste år har va­e­ret hår­de for par­ret. Bo­ris blev er­kla­e­ret kon­kurs ved ret­ten i Lon­don, mens Lil­ly kom ud i et al­ko­hol­mis­brug.

FO­TO: AP FO­TO: COVERMODEL.DK

Kur­ver­ne sej­rer Lyl­la er må­ne­dens pi­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.