Blev kun 45

Ekstra Bladet - - FLASH! - FO­TO: RETURN TO THE PIT

Den ame­ri­kan­ske gu­i­ta­rist Josh Mar­tin har mi­stet li­vet i en gro­tesk ulyk­ke. Det man­ge­åri­ge med­lem af ban­det Anal Cunt ’klov­ne­de rundt’ på en rul­le­trap­pe i et shop­ping­cen­ter, da faldt han bag­la­ens en hel eta­ge, hvor­ef­ter han lan­de­de med ho­ve­d­et i et bord.

Josh Mar­tin blev er­kla­e­ret død på et lo­kalt ho­spi­tal kort ef­ter. Han var kun 45, skri­ver NME.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.