Mes­ser­s­ch­midt of­fi­ci­elt valgt

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Så er det of­fi­ci­elt: Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt blev i af­tes ble­vet valgt som fol­ke­tings­kan­di­dat for Dansk Fol­ke­par­ti i Fre­dens­borg-kred­sen.

Der­med står eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ke­ren på stem­me­sed­len, når der se­ne­st 17. ju­ni na­e­ste år er fol­ke­tings­valg.

I fre­dags kom det frem, at Mes­ser­s­ch­midt, der har sid­det i EU-Par­la­men­tet si­den 2009, øn­ske­de at ven­de til­ba­ge til dansk politik.

Ons­da­gens op­stil­lings­mø­de be­gynd­te klok­ken 18, og det var med Mes­ser­s­ch­midt som det alt­over­skyg­gen­de punkt på dags­or­de­nen.

Og helt som ven­tet valg­te kred­sen den pro­mi­nen­te DF’er som kan­di­dat til Fol­ke­tin­get. In­gen mod­kan­di­da­ter meld­te sig på ba­nen blandt de 18 per­so­ner, der var mødt op.

Mes­ser­s­ch­midt blev i ok­to­ber 2016 sy­ge­meldt, ef­ter at han fik et il­de­be­fin­den­de. Det ske­te i kølvan­det på an­kla­ger om mis­brug af EU­mid­ler i fon­den Feld og par­ti­al­li­an­cen Meld.

Ef­ter syv må­ne­ders sy­ge­or­lov vend­te Mes­ser­s­ch­midt til­ba­ge i politik i for­bin­del­se med grund­lovs­dag sid­ste år.

Ritzau

FO­TO: KELD NAVNTOFT/ RITZAU SCAN­PIX

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt står på stem­me­sed­ler­ne ved na­e­ste fol­ke­tings­valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.