SA­GEN KORT

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den fo­re­gik det vol­de­li­ge over­fald på justits­mi­ni­ster Sø­ren Papes forlovede, Josue Me­di­na Vásquez, for­an LA Tequila Bar i det cen­tra­le Kø­ben­havn om mor­ge­nen torsdag 17. maj klok­ken 03.30.

Ste­det er kendt for si­ne bil­li­ge ti-kro­ners tequilas­hots.

Bå­de of­fe­ret og den til­tal­te 34-åri­ge slo­vaki­ske is­ho­ck­ey­fan var an­gi­ve­ligt så be­ru­se­de, at det for beg­ge kni­ber med hukommelsen.

For­vent­nin­gen er, at straf­fesa­gen kan kom­me for ret­ten in­den som­mer­fe­ri­en. Det­te van­ske­lig­gø­res dog af, at Josue Me­di­na Vásquez iføl­ge ankla­ge­ren har med­delt, at han er ta­get på ferie ind­til 7. au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.