DET SPI­SER HUN

Ekstra Bladet - - FLASH! -

Astrid ind­ta­ger ty­pisk 1500-1600 kal­o­ri­er om da­gen for­delt på fem må­l­ti­der.

Mor­gen­mad: På en al­min­de­lig ar­bejds­dag star­ter jeg mor­ge­nen med et styk­ke frugt og ger­ne et kna­ek­brød med no­get ma­gert på­la­eg, evt. kyl­ling el­ler ham­bur­ger­ryg.

For­mid­dag: mand­ler.

Frokost: Ger­ne rug­brød med ma­gert på­la­eg, og så fyl­der jeg mad­pak­ken op med grønt. En­ten gu­le­rød­der, broc­co­lisa­lat el­ler evt. pe­ber­frugt og agurk, alt ef­ter hvad der er i kø­le­ska­bet.

Mel­le­må­l­tid: Af­ha­en­gigt af, hvor sent jeg spi­ser frokost, snup­per jeg et styk­ke kna­ek­brød med ma­gert ost el­ler på­la­eg in­den af­tens­ma­den.

Af­tens­mad: Det er me­get va­ri­e­ret, men ger­ne kyl­ling med blan­det sa­lat og lidt pas­ta. Det kan va­e­re et styk­ke frugt, riskiks el­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.